Klimatchecken

Klimatchecken är ett bidrag från LeaseGreen om 20 miljoner kronor till den svenska fastighetsmarknaden. Vi vet att det finns enorm besparingspotential i nordiska fastigheter och söker därför fastighetsägare som på allvar vill reducera sina kostnader för energi och minska sin miljöpåverkan.

Klimatchecken innebär en omfattande analys och energikartläggning av din fastighet – helt kostnadsfritt och utförd av LeaseGreens energiexperter. Du får veta i detalj hur du kan sänka energikostnaderna, förbruka mindre energi och bidra till ett hållbart samhälle med mer genomtänkta och moderna energilösningar.

Varför är detta viktigt? Fastighetssektorn bidrar till omkring 20 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Samtidigt har just svenska fastigheter stor potential att spara energi. LeaseGreens mission är att frigöra den kraft som redan finns i fastigheten. Du, din fastighet och Sverige har allt att vinna. Så välkommen med din ansökan redan idag!

Så funkar det

Ansök om Klimatchecken – och ta del av de 20 miljoner vi avsatt – genom att fylla i samtliga uppgifter om ditt bolag och en utvald fastighet ur beståndet.

Var redo med information om din fastighets storlek, byggnadsår, mediaförbrukning och kostnader innan du börjar fylla i vårt online-formulär. Det tar cirka 5 minuter att fylla i ansökan (vi har mätt).

1. Ansök

Ansök till Klimatchecken genom att fylla i formuläret nedan.

2. Direktanalys

Vi gör en direktanalys som du får besked av oss inom 72 timmar.

3. Besked

Du får besked om fastigheten är berättigad och till vilket värde.

Ansök om Klimatchecken

Fyll i formuläret, det tar cirka 5 minuter. Vi kontaktar dig inom 72 timmar med besked om din fastighet är kvalificerad för en klimatcheck.  

Företag:
Ditt namn:
Din e-postadress:
Ditt telefonnummer:
Hur stort är ert fastighetsbestånd?
Hotellfastigheter:
-
+
Logistikfastigheter:
-
+
Handelsfastigheter:
-
+
Kontorsfastigheter:
-
+
Privata skolfastighter:
-
+
Privata vård- och omsorgsfastigheter:
-
+
Fastighetsbeteckning
  • - välj fastighetstyp -
  • Hotell
  • Logistik
  • Handel
  • Kontor
  • Privat utbildningsfastighet
  • Privat vård och omsorgsfastighet
Fastighetsarea
Byggnadsår
Har det gjorts något omfattande energiprojekt i fastigheten?
När utfördes det senaste energiprojektet?
Vad har fastigheten för uppvärmningssystem?
Har fastigheten någon komfortkyla?
Vilken typ av komfortkyla?
Har fastigheten någon förnybar energikälla?
Vilken typ av förnybar energikälla?
Annat
Vad har fastigheten för värmeförbrukning per år
Är fastigheten uppkopplad till något energiuppföljningssystem
Är energideklarationen tillgänglig

Vårt arbetssätt: helhet och oberoende

Minska – Producera – Lagra – Digitalisera

Genom att ta helhetsgrepp om energiförsörjningen i fastigheten får du bättre förutsättningar att fatta beslut som verkligen energioptimerar och ger större besparingar. LeaseGreen förenar fastighetsstrategi, energieffektivisering och reparationsbehov med smarta energilösningar som ökar lönsamheten och hållbarheten i befintliga fastigheter.

 

1. Analys

Våra experter gör en noggrann energi- och besparingskartläggning av fastigheten. Samtidigt identifieras energibesparande åtgärder som sammanställs och presenteras med investeringskalkyler.

2. Planering

Vi tar fram en genomförandeplan med konkreta mål för ekonomi, miljö och prestanda som optimerar fastighetens energianvändning. Allt utgår från era förutsättningar och mål. Planeringen utgår från fastighetsanalysen och föreslagna åtgärder.

3. Genomförande

Vårt expertteam tar ett helhetsansvar och genomför hela processen tills dess att alla besparingsåtgärder är genomförda. Allt utgår från era förutsättningar och mål. Olika alternativ redovisas tydligt.

4. Överlämning

Vid överlämningen provar och testkör vi nya system och produkter anslutna till er fastighet.Vi säkerställer därmed att alla delar av projektet fungerar korrekt. Därefter godkänner ni leveransen och överlämningen är kvitterad. Först nu betalar ni – och vår betalningsmodell är flexibel.

5. Mätning

Vi följer med er på den fortsatta besparingsresan. Under den överenskomna perioden mäter och verifierar vi energibesparingarna och prestandan i er fastighet över en längre tidsperiod.

Klimatcheckad!

Er fastighet är nu klimatcheckad och ni minskar era kostnader för energi och er miljöpåverkan.

Betala först när du ser energieffekten

Vi vet vad vi kan, därför kan också risken ligga hos oss

I vårt upplägg utförs merparten av energiförbättringen innan vi skickar en första faktura. Genom att erbjuda ett abonnemangsupplägg får du möjlighet att betala för investeringarna med en månadskostnad. Utsläppen minskar och energieffektiviseringen finansierar sig själv. Du betalar först när du ser effekten av de utförda åtgärderna.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

 

FAQ

Vem kan ansöka om Klimatchecken®?

Klimatchecken kan sökas av juridisk person, ett bolag som äger eller förvaltar kommersiella fastigheter om minst 45 000 m2. Fastighet som utgör analysobjektet ska vara minst 5000m2, byggnadsår för 2000.

Hur stort värde har Klimatchecken?

Värdet på Klimatchecken varierar naturligtvis från fastighet till fastighet. Maxvärdet för en Klimatcheck är dock satt till 150 000 kr.

Vad får jag?

Har du blivit berättigad till en Klimatcheck kontaktar vi dig för ett möte där din check överlämnas. Därefter sker följande:

  • Tillsammans utgår vi från direktanalysen för att bestämma vilka fastigheter som ska besökas för en platsanalys.
  • LeaseGreen arbetar fram ett förslag till dig, anpassat utifrån dina behov, mål och kravställningar.

Därefter är Klimatchecken inlöst och klar. Vill ni gå vidare med vårt förslag skriver vi ett avtal baserat på den genomförda fastighetsanalysen och kravställning för projektet. Här fortsätter processen som du kan hitta under Vårt arbetssätt.

När får jag svar från er?

Vi kontaktar dig inom 72 timmar.

Hur går urvalsprocessen till?

Alla ansökningar behandlas i den ordning de kommer in. Du får besked inom 72 timmar om din fastighet har besparingspotential nog för Klimatchecken.

Jag är hyresgäst i en fastighet – kan jag söka?

I dagsläget har du inte möjlighet ansöka om Klimatchecken. Är du hyresgäst i en stor fastighet som du tror har energibesparingspotential kan fastighetsägaren självklart ansöka.

Jag är fastighetsägare med ett stort fastighetsbestånd – för hur många fastigheter kan jag söka?

Du som äger flera fastigheter har möjlighet att ansöka om Klimatchecken för flera av dina fastigheter. Du måste dock skicka in en ansökan per fastighet för att vi ska få rätt data och kunna göra en korrekt bedömning av varje enskilt objekt. Har du blivit berättigad Klimatchecken för en fastighet kan vi i nästa steg även diskutera fler objekt inom ditt fastighetsbestånd.

Hur sparas mina personuppgifter? (GDPR)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, mejladress, telefonnummer och arbetsplats. Syftet med en sådan behandling är för att vi ska kunna kontakta dig om du blir berättigad en kliatcheck.

Vi har fått dina uppgifter från dig i samband med att du fyller i dina uppgifter i din ansökan till Klimatchecken. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke som ges om att du skickar din ansökan.

”Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades”. Dina uppgifter kommer att sparas i ett år efter att du skickat in din ansökan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med företag inom samma koncern och våra samarbetspartners. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är LeaseGreen Sverige, 559125-7653, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info_sverige@leasegreen.se. Du når vårt dataskyddsombud på +46 70 25 25 766. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

LeaseGreen

LeaseGreen är ett servicebolag som har specialiserat sig på moderniseringar och energilösningar för stora fastigheter, allt med sikte på att förbättra lönsamheten och miljövänligheten. Vi söker marknadens bästa lösningar och förverkligar dem så att målsättningarna uppfylls. Vi utvecklar kontinuerligt vår affärsverksamhet och service för att garantera en kundorienterad, kvalitativ och effektiv verksamhet.

Vi har branschens bästa kompetens, i samarbetar med kunniga partners väljer vi sådana tekniska lösningar för våra energieffektiviseringsprojekt som vi själva tror på.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google