Klimatchecken

Vi söker dig som på allvar vill reducera era fastigheters kostnader för energi och minska ert klimatavtryck.
Totalt avsätter vi 20 miljoner kronor till analys av landets fastigheter.

Klimatchecken ger dig: 

1. En omfattande analys och energikartläggning för valfri fastighet, gjord av våra experter.

2. Detaljerad rapport om hur du kan sänka fastighetens kostnader och energiförbrukning.

3. Möjlighet att ta analysen vidare till ett energiprojekt med LeaseGreen.

Fastighetssektorn står för 20 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Samtidigt vet vi att just svenska fastigheter stor potential att spara energi. LeaseGreens mission är att frigöra kraften som redan finns inom fastigheten. Du, din fastighet och Sverige har allt att vinna – så ansök redan idag!

Så funkar det

Ansök om Klimatchecken – och ta del av de 20 miljoner vi avsatt i analysresurser.

Klimatchecken erbjuds till fastighetsägare och förvaltare med ett fastighetsbestånd på minst 45 000 m2. Ansökan sker via ett online-formulär. LeaseGreens ingenjörer kommer sedan att kontakta dig för grunduppgifter om din fastighet och kan därefter göra en direktanalys av besparingspotentialen.

Har fastigheten tillräcklig potential för energieffektivisering är den kvalificerad för Klimatchecken och det större analysarbetet startar direkt. Resultatet blir en detaljerad rekommendation om investeringar i energieffektivisering som matchar eller är lägre än kostnaderna. Den sökande kan sedan välja fritt om den vill gå vidare med ett skarpt energieffektiviseringsprojekt.

Nu ännu enklare att ansöka via vårt online-formulär.

1. Ansök

Ansök till Klimatchecken genom
att fylla i formuläret nedan.

2. Direktanalys

Vi kontaktar dig för att göra en
direktanalys av utvald fastighet.

3. Besked

Du får besked om fastigheten är
berättigad och till vilket värde.

Ansök om Klimatchecken

Fyll i formuläret och vi kontaktar dig inom 72 timmar med besked om din fastighet är kvalificerad för en klimatcheck.  

Företag:
Ditt namn:
Din e-postadress:
Ditt telefonnummer:
Uppfyller ni kravet om att äga/förvalta ett fastighetsbestånd om minst 45.000 kvadratmeter?
Uppfyller ni kravet om att ni inom ert fastighetsbestånd äger/förvaltar en fastighet om minst 5.000 kvadratmeter?

Vårt arbetssätt: Ett oberoende helhetsansvar

Minska – Producera – Lagra – Digitalisera

Genom att ta ett helhetsgrepp om energiförsörjningen i fastigheten får du bättre förutsättningar att fatta beslut som verkligen energioptimerar och ger större besparingar. LeaseGreen förenar fastighetsstrategi, energieffektivisering och reparationsbehov med smarta energilösningar som ökar lönsamheten och hållbarheten i befintliga fastigheter.

 

1. Förstudie / Konceptutveckling

Våra experter gör en noggrann energi- och besparingskartläggning av fastigheten. Samtidigt identifieras energibesparande åtgärder som sammanställs och presenteras med investeringskalkyler.

2. Projektplanering

Vi tar fram en genomförandeplan med konkreta mål för ekonomi, miljö och prestanda som optimerar fastighetens energianvändning. Allt utgår från era förutsättningar och mål. Planeringen utgår från fastighetsanalysen och föreslagna åtgärder.

3. Genomförande

Vårt expertteam tar ett helhetsansvar och genomför hela processen tills dess att alla besparingsåtgärder är genomförda. Allt utgår från era förutsättningar och mål. Olika alternativ redovisas tydligt.

4. Funktionskontroll & Överlämning

Vid överlämningen provar och testkör vi nya system och produkter anslutna till er fastighet. Vi säkerställer att alla delar av projektet fungerar korrekt. Därefter godkänner ni leveransen och överlämningen är kvitterad. Först nu betalar ni – och vår betalningsmodell är flexibel.

5. Drift & Uppföljning

Vi följer med er på den fortsatta besparingsresan. Under den överenskomna perioden mäter och verifierar vi energibesparingarna och prestandan i er fastighet över en längre tidsperiod.

Klimatcheckad!

Er fastighet är nu klimatcheckad och ni minskar era kostnader för energi och er miljöpåverkan.

Betala inte förrän du ser effekten

Vi vet vilka besparingar vi kan hitta – därför kan vi också lägga risken hos oss

I vårt upplägg utförs merparten av energieffektiviseringen innan vi skickar fakturan. Genom att erbjuda ett abonnemangsupplägg får du möjlighet att betala för investeringarna med en månadskostnad. Utsläppen minskar och energieffektiviseringen finansierar sig själv. Du betalar inte förrän du ser effekten av de utförda åtgärderna.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

 

FAQ

Vem kan ansöka om Klimatchecken®?

Klimatchecken kan sökas av juridisk person, ett bolag som äger eller förvaltar kommersiella fastigheter om minst 45 000 m2. Fastighet som utgör analysobjektet ska vara minst 5 000 m2, byggnadsår före 2000.

Hur stort värde har Klimatchecken?

Värdet på Klimatchecken varierar naturligtvis från fastighet till fastighet. Maxvärdet för en Klimatcheck är dock satt till 150 000 kr.

Vad får jag?

Har du blivit berättigad till en Klimatcheck kontaktar vi dig för ett möte där din check överlämnas. Därefter sker följande:

  • Tillsammans utgår vi från direktanalysen för att bestämma vilka fastigheter som ska besökas för en platsanalys.
  • LeaseGreen arbetar fram ett förslag till dig, anpassat utifrån dina behov, mål och kravställningar.

Därefter är Klimatchecken inlöst och klar. Vill ni gå vidare med vårt förslag skriver vi ett avtal baserat på den genomförda fastighetsanalysen och kravställning för projektet. Här fortsätter processen som du kan hitta under Vårt arbetssätt.

När får jag svar från er?

Vi kontaktar dig inom 72 timmar.

Hur går urvalsprocessen till?

Alla ansökningar behandlas i den ordning de kommer in. Du får besked inom 72 timmar om din fastighet har besparingspotential nog för Klimatchecken.

Jag är hyresgäst i en fastighet – kan jag söka?

I dagsläget har du inte möjlighet ansöka om Klimatchecken. Är du hyresgäst i en stor fastighet som du tror har energibesparingspotential kan fastighetsägaren självklart ansöka.

Jag är fastighetsägare med ett stort fastighetsbestånd – för hur många fastigheter kan jag söka?

Du som äger flera fastigheter har möjlighet att ansöka om Klimatchecken för flera av dina fastigheter. Du måste dock skicka in en ansökan per fastighet för att vi ska få rätt data och kunna göra en korrekt bedömning av varje enskilt objekt. Har du blivit berättigad Klimatchecken för en fastighet kan vi i nästa steg även diskutera fler objekt inom ditt fastighetsbestånd.

Hur sparas mina personuppgifter? (GDPR)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, mejladress, telefonnummer och arbetsplats. Syftet med en sådan behandling är för att vi ska kunna kontakta dig om du blir berättigad en kliatcheck.

Vi har fått dina uppgifter från dig i samband med att du fyller i dina uppgifter i din ansökan till Klimatchecken. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke som ges om att du skickar din ansökan.

”Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades”. Dina uppgifter kommer att sparas i ett år efter att du skickat in din ansökan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med företag inom samma koncern och våra samarbetspartners. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är LeaseGreen Sverige, 559125-7653, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info_sverige@leasegreen.se. Du når vårt dataskyddsombud på +46 70 25 25 766. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google